Η κτητορική επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B004b_Inscr_035_004.JPG
Τίτλος
Η κτητορική επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (γενικό)
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς, επιγραφή φωτ 04. ΗΝ ΜΕΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΩΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΟΣΘΕΝ ΔΟΜΟΣ / ΜΗΝΑ ΑΓΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ....... ΑΡΧΤΕΚΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ / ΓΙΙΟΛΑΣΙΓΜΑΖΗΣ ΜΗΝΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΩ / 1833
Επίγραμμα του διδασκάλου του Γένους Νικολάου του Λογάδου >>>> Δείτε την ταυτότητα της επιγραφής και το πλήρες κείμενο στα Θέματα
Χρόνος λήψης
9/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτέκτονες.
Γιολασιγμάζης Κωνσταντίνος ο Καισαριώτης, αρχιτέκτονας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μηνάς, άγιος.
Παλαιά Πόλη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.