Κ/Πολη: Ο Πρώτος Πύργος στη νότια απόληξη των Θεοδοσιανών Τειχών (προς τον Μαρμαρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZ_F_LW1_A1_006.JPG
Τίτλος
Κ/Πολη: Ο Πρώτος Πύργος στη νότια απόληξη των Θεοδοσιανών Τειχών (προς τον Μαρμαρά)
Περιγραφή
Πρώτος Πύργος των Θεοδοσιανών (Διπλών) Τειχών της Κ/Πολης φωτ 06. Γενική άποψη, λήψη από τα ΝΔ. >>>>>> Δείτε το Συνοδευτικό Υλικό και την Ταυτότητα του ενεπίγραφου μνημείου.
Χρόνος λήψης
7/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Θεοδόσιος Β΄.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Οχυρωματική τέχνη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Σεισμοί.
Τάφρος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χερσαία Τείχη.
Χιόνι, χιόνια.
Χωροταξία, Κωνσταντινούπολις.