Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Αποκάλυψη λιθοδομής (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_013.jpg
Τίτλος
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Αποκάλυψη λιθοδομής (το 2000)
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, εξωτ. περίβολος, φωτ 20. Εργάτης πάνω σε σκάλα στην Α πλευρά του περιβόλου. Πίσω: η λιθοδομή που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια των εργασιών. Αριστερά: εκεί όπου σταματάει ο περίβολος υψώνεται ο τοίχος του κτίσματος που στεγάζει το αρχονταρίκι. Φαίνονται τα παράθυρά του.
Χρόνος λήψης
12/10/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Σύγχρονη εποχή.