Στο ταφικό παρεκκλήσι της Χώρας: Γενική άποψη προς τα ανατολικά
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CH_P_024.jpg
Τίτλος
Στο ταφικό παρεκκλήσι της Χώρας: Γενική άποψη προς τα ανατολικά
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi: Παρεκκλήσι, φωτ 24. Οι Ιεράρχες στο Ιερό, η μεγαλειώδης Ανάσταση με τη μορφή της Καθόδου στον Άδη και η Δευτέρα Παρουσία.
Χρόνος λήψης
20/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη.
Θεόδωρος ο Μετοχίτης.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μονή της Χώρας.
Παλαιολόγεια αγιογραφική τέχνη.
Παλαιολόγεια αναγέννηση.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.