Στον ναό της Χώρας: η ψηφιδωτή εικόνα με την ολόσωμη Θεοτόκο και το Βρέφος
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CHn_Main_093a.jpg
Τίτλος
Στον ναό της Χώρας: η ψηφιδωτή εικόνα με την ολόσωμη Θεοτόκο και το Βρέφος
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi: κυρίως ναός, φωτ 93α.
Χρόνος λήψης
20/11/2009
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη.
Θεοτόκος.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μάρμαρο.
Μονή της Χώρας.
Παλαιολόγεια αγιογραφική τέχνη.
Παλαιολόγεια αναγέννηση.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ψηφιδωτά.