Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κώστας Ν. Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής Αποστόλης Κ. Δόμβρος (πρόλογος – επίλογος), (Εκδόσεις Πρίσμα, Πειραιάς 1992)

Λέξεις - κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ναυτόκοσμος.