Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. – 1919 – Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-344-420-0
Λέξεις - κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.