Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αικατερίνη Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Η πόλη και η χερσόνησος της Καλλίπολης Ανατολικής Θράκης υπό Ελληνική Διοίκηση 1919-1922. Συμβολή στη μελέτη του Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Παντελής Παπαδόπουλος (μτφρ.), (Κοινωφελές «Ίδρυμα Χαριλάου Κ. Κεραμέως», Θεσσαλονίκη 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-618-5092-11-5
Στοιχεία
Περιεχόμενα: Προλεγόμενα σσ. 15-20. Εισαγωγή σσ. 21-24. Κεφάλαιο Πρώτο: Αναδρομές και Έννοιες σσ. 25-36. Κεφάλαιο Δεύτερο: Εγκαθίδρυση της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης σσ. 37-60. Κεφάλαιο Τρίτο: Ο ελληνικός Νομός Καλλίπολης σσ. 61-106. Κεφάλαιο Τέταρτο: Τέλος της Ελληνικής Διοίκησης σσ. 107-141. Συμπέρασμα σσ. 142-146. Τα τοπωνύμια σσ. 147-150. Βιβλιογραφία σσ. 153-159. Παράρτημα σσ. 161-180. Χάρτες σσ. 181-184. Σύνολο σελ. 184 και ένθετος χάρτης στο τέλος του βιβλίου.
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ελληνική Διοίκησις Θράκης.
Καλλίπολις / Καλλίπολη / Gelibolu.