Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου (2015)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου (2015)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Θεόδωρος Ευστρατίου Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου Μικράς Ασίας. Των νήσων Αλώνης – Αφυσιάς – Κούταλης και Μαρμαρά. Σύνοψις Αγιασμάτων – Κωδίκων – Μονών – Ναών – Νεκροταφείων (Εκδόσεις Κυπρής, Αθήνα 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-93-6819-3
Πηγή
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Άνδρος.
Αρχεία.
Ελληνισμός.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοινοτική οργάνωση.
Μαρμαρονήσια.
Μικρασιατικές Μητροπόλεις.
Μοναστήρια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χριστιανορθόδοξος βίος.