Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Εντοιχισμένη επιγραφή στον περίβολο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_015.jpg
Τίτλος
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Εντοιχισμένη επιγραφή στον περίβολο
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, εξωτ. περίβολος, φωτ 15. Λεπτομέρεια της φωτ 14, κοντινό: τμήμα μεγαλογράμματης επιγραφής η οποία μόλις αποκαλύφθηκε (διακρίνονται αχνά ορισμένα γράμματα). Σε πρώτο πλάνο: τμήμα της σκάλας των χτιστάδων ακουμπισμένη στην λιθοδομή.
Χρόνος λήψης
12/10/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.