Ποταμιάνος, Φως (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ποταμιάνος, Φως (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιάκωβος Ποταμιάνος, Το Φως στη Βυζαντινή Εκκλησία (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-12-0813-5
Στοιχεία

Από τον Πρόλογο του βιβλίου: «Αυτή η μελέτη επιζητεί να διασαφηνίσει μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα των Βυζαντινών εκκλησιών μέσω του προσεκτικού χειρισμού του φωτός. […] Εκτός από το ενδιαφέρον μου να καλύψω ένα επιστημονικό κενό στην επιστημονική γνώση της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της τέχνης υπήρξαν ορισμένοι ακόμη λόγοι που λειτούργησαν ως κίνητρα για τη διερεύνηση των μεθόδων και των τεχνικών του φωτισμού στη Βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, καθώς και της φιλοσοφίας και της θρησκευτικής εικονογραφίας με τις οποίες συνδυάζονται οι τεχνικές αυτές».

Περιεχόμενα: Πρόλογος σσ. 13-16. Εισαγωγή σσ. 17-51. Μέρος 1. Το Φως εντός του γενικότερου ιστορικού πλαισίου: Κεφ. Ι. Αντιλήψεις περί Φωτός στη Θρησκεία, στη Φιλοσοφία και στις Τέχνες σσ. 55-115. Κεφ. ΙΙ. Η Θεία Λειτουργία και το Νόημα του Φωτός σσ. 117-137. Κεφ. ΙΙΙ. Το Βυζαντινό Ημερολόγιο και η Μέθοδος Μέτρησης του Χρόνου σσ. 139-160. Κεφ. IV. Ιστορικά Προηγούμενα και οι περί Φωτός Γνώσεις των Βυζαντινών σσ. 161-236. Μέρος 2. Τεκμηρίωση εντυπώσεων φωτισμού: Κεφ. V. Η Οργάνωση των Εντυπώσεων Φωτισμού σσ. 239-320. Συμπεράσματα σσ. 321-327. Παράρτημα 1. Σχέδια και Φωτογραφίες Εκκλησιών σσ. 329-350. Παράρτημα 2. Πίνακας 1. Εορτές Αγίων (Αλφαβητική σειρά) σσ. 353-355. Πίνακας 2. Ημερολόγιο Χριστιανικών Εορτών (κατά ημερομηνία) σ. 356. Παράρτημα 3. Πίνακας 3. Κατάλογος Εκκλησιών με Ημερομηνίες και Μετρήσεις σσ. 361-369. Παράρτημα 4. Περί Παραδόξων Μηχανημάτων σσ. 371-376. Βιβλιογραφία σσ. 377-398. Σύνολο σελ. 400.

Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Άγιοι, αγίες.
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Ανθέμιος Τράλλεων.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίος ναός.
Αρχιτεκτονική.
Αστρονομία.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή αρχιτεκτονική.
Βυζαντινή επιστήμη.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινή ναοδομία.
Βυζαντινοί.
Θεολογία.
Θεσσαλονίκη.
Ιερό σε εκκλησία.
Μοναστήρια.
Ναοδομία.
Νεοπλατωνισμός, νεοπλατωνικοί.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πλωτίνος.
Προκόπιος, Περί Κτισμάτων.
Σχέδια, όψεις.
Τρούλος.
Φωτιστικά μέσα.