Το υπόσκαφο καθολικό της Μονής Σουμελά (το 1988)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_021.jpg
Τίτλος
Το υπόσκαφο καθολικό της Μονής Σουμελά (το 1988)
Περιγραφή
Μονή Σουμελά, Αν. Πόντος φωτ 21. Η πρόσοψη του υπόσκαφου καθολικού (κεντρικού ναού) της Μονής το 1988, πριν από τον καθαρισμό και αποκατάσταση των τοιχογραφιών. Το ιερό σπήλαιο αγιογραφήθηκε τον καιρό του Αλέξιου Γ´ του Μεγάλου Κομνηνού (1349-1390). Το στρώμα των βυζαντινών τοιχογραφιών και βραχογραφιών καλύφθηκε με νέες αγιογραφίες, στη διάρκεια του 17ου και 18ου αι. Το 1744, έγινε η χτιστή επέκταση του υποβλητικού καθολικού (μικρό τμήμα διακρίνεται αριστερά).
«Διά χειρός Σάββα εξ Οινόης», «Ιστορούντος ιεροδιακόνου Ιεροθέου», σημείωσαν οι Πόντιοι αγιογράφοι στις τοιχογραφίες του 1686, του 1712, του 1744.
Χρόνος λήψης
8/1988
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογράφοι.
Εικοστός αιώνας.
Καταστροφή μνημείων.
Μεγάλοι Κομνηνοί Τραπεζούντος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Οινόη / Ünye.
Τοιχογραφία.
Υπόσκαφα.