Το Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο μεσοποταμιακό Χασανκίεφ, κτίσμα του 15ου αι. (το 2009)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_B_HAS_MAUS_ZEYNEL_003.JPG
Τίτλος
Το Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο μεσοποταμιακό Χασανκίεφ, κτίσμα του 15ου αι. (το 2009)
Περιγραφή
Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ / Hasankeyf φωτ 03. Το κυλινδρικό κτίσμα με τα γαλαζοπράσινα πλακάκια στην εξωτερική πλευρά βρίσκεται στην βραχώδη όχθη του Άνω Τίγρη (Βόρειος Μεσοποταμία / ΝΑ Τουρκία).
>>>> Βλέπε και Συνοδευτικό Υλικό
Χρόνος λήψης
5/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασπροπροβατάδες / Ak Koyunlu.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Μεσαιωνική εποχή.
Ταφικό μνημείο.
Τίγρης ποταμός / Dicle.