Στο Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ: Η κεραμική επιγραφή του 1473-1478 στο υπέρθυρο της εισόδου του κυλινδρικού κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_B_HAS_MAUS_ZEYNEL_005.JPG
Τίτλος
Στο Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ: Η κεραμική επιγραφή του 1473-1478 στο υπέρθυρο της εισόδου του κυλινδρικού κτίσματος
Περιγραφή
Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ / Hasankeyf της Άνω Μεσοποταμίας (ΝΑ Τουρκίας) φωτ 05. Σύμφωνα με την επιγραφή, το μνημείο οικοδομήθηκε για τον «ήρωα Ζεϊνέλ μπέη» από τον αρχιμάστορα Pir Hassan ibn Abd Al Rahman. Χρονολογία δεν αναφέρεται, αλλά οι μελετητές πιστεύουν ότι έγινε μεταξύ 1473 και 1478 με εντολή του Ουζούν Χασάν, ηγεμόνα των Ασπροπροβαταδών και πατέρα του Ζεϊνέλ μπέη.
Χρόνος λήψης
5/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασπροπροβατάδες / Ak Koyunlu.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Κεραμική.
Μεσαιωνική εποχή.
Ταφικό μνημείο.
Τίγρης ποταμός / Dicle.