Στο Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ: Η κεραμικό επιγραφή του 15ου αι. στο υπέρθυρο της εισόδου του κυλινδρικού κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_B_HAS_MAUS_ZEYNEL_005.JPG
Τίτλος
Στο Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ: Η κεραμικό επιγραφή του 15ου αι. στο υπέρθυρο της εισόδου του κυλινδρικού κτίσματος
Περιγραφή
Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ / Hasankeyf της Άνω Μεσοποταμίας (ΝΑ Τουρκίας) φωτ 05.
Χρόνος λήψης
5/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασπροπροβατάδες / Ak Koyunlu.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Κεραμική.
Μεσαιωνική εποχή.
Ταφικό μνημείο.
Τίγρης ποταμός / Dicle.