Θράκας πολεμιστής (5ος π.Χ. αι.)
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_012.jpg
Τίτλος
Θράκας πολεμιστής (5ος π.Χ. αι.)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Αρχαίο αγγείο (λεπτομ.)
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Θράκες.
Κλασική εποχή.