Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον το 2007: Συρματοπλέγματα στην είσοδο του πάνω αυλόγυρου (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH005-001.jpg
Τίτλος
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον το 2007: Συρματοπλέγματα στην είσοδο του πάνω αυλόγυρου (κοντινό)
Περιγραφή
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον, Άνω Φανάρι φωτ 02. Είκοσι χρόνια μετά από την προηγούμενη φωτ και 19 χρόνια μετά την αναστολή της λειτουργίας του σχολειού. Η κεντρική είσοδος (με συρματόπλεγμα στον φράχτη) και δίπλα η πινακίδα «T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YUVAKİMYON RUM KIZ LİSESİ».
>>>> Δες και φωτ 03, γενική λήψη της ίδιας όψης του κτίσματος, φωτ 04 κοντινό της πινακίδας και φωτ 05-07 η εντυπωσιακή πρόσοψη (όψη προς το Φανάρι και τον Κεράτιο)
Χρόνος λήψης
15/7/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.