Το «Τραμπζόν Αναντολού Λισεσί» (το 1987) είναι το περίφημο Φροντιστήριο Τραπεζούντος, κτίσμα του 1901
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR1_FR_001.jpg
Τίτλος
Το «Τραμπζόν Αναντολού Λισεσί» (το 1987) είναι το περίφημο Φροντιστήριο Τραπεζούντος, κτίσμα του 1901
Περιγραφή
Τραπεζούντα, φωτ 01. Το «Τραμπζόν Αναντολού Λισεσί», με τις 18 ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας και τα πελώρια σκεπαστά γυμναστήρια του 1901, εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτήριο της ανατολικής και βόρειας Τουρκίας. Λήψη από τον αυλόγυρο προς το πάνω μέρος της εσωτερικής πρόσοψης, όπου βρίσκεται και η κεντρική είσοδος. Η άλλη πρόσοψη, η βορινή, αντικρίζει τη Μαύρη Θάλασσα. Ιωνικοί ημικίονες, κιονόκρανα και αετώματα στις δύο προσόψεις θυμίζουν στους νέους χρήστες ότι το σχολειό χτίστηκε από τα μέλη της πολυάνθρωπης και ισχυρής ελληνικής κοινότητας στις αρχές του 20ού αιώνα, δύο δεκαετίες πριν από τον Διωγμό.
Χρόνος λήψης
8/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Σχολείο.
Τραπεζούντα.