Η μνημειακή πρόσοψη του Ιωακείμειου με τους κομψούς ιωνικούς ημικίονες
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH005-005.jpg
Τίτλος
Η μνημειακή πρόσοψη του Ιωακείμειου με τους κομψούς ιωνικούς ημικίονες
Περιγραφή
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον, Άνω Φανάρι φωτ 06. Μέσα στο αετωματικό τρίγωνο: ο δικέφαλος αετός (ξυσμένος). Ξυσμένη και η μεγαλογράμματη επιγραφή από κάτω, από την οποία σώθηκαν μόνο δέκα γράμματα:
ΕΘΝΙΚΟΝ [να συμπληρωθούν τα ξυσμένα: ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕ] ΙΟΝ.
>> Δες και φωτ 05α κοντινό
Χρόνος λήψης
15/7/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βανδαλισμοί.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.