Μεταμόρφωση στο Καντιλλί (το 2007): Η είσοδος του περιβόλου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH010-002.jpg
Τίτλος
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί (το 2007): Η είσοδος του περιβόλου
Περιγραφή
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί, φωτ. 002.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.