Μπάνου, Μπουρνιάς, Κεραμεικός (2014)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μπάνου, Μπουρνιάς, Κεραμεικός (2014)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Έκδοση Τέχνης

Ελένη Σ. Μπάνου - Λεωνίδας Κ. Μπουρνιάς, Κεραμεικός σειρά Ο κύκλος των μουσείων (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Αθήνα 2014)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-98364-7-0
Στοιχεία

Ο παρών αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες μνημείων και εκθεμάτων από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του Κεραμεικού, αρμοδιότητας της Γ΄ Ε.Π.Κ.Α. καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μπορείτε να δείτε την παρούσα ελληνική έκδοση σε μορφή e-Book στη σελίδα: http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/kerameikos

Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αττική.
Γλυπτό, γλυπτά.
Ελλάδα.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Επιτύμβια στήλη.
Κεραμεικός Αθηνών.
Νεκροταφείο.
Ταφικό μνημείο.
Ταφικός πολιτισμός.