Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χρήστος Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α.Ε., 2η έκδ. βελτιωμένη Αθήνα 1980)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Εκδόσεις Φέξη
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1965
Στοιχεία
Ιστορικό μυθιστόρημα με θέμα τη ζωή του καππαδοκικού Ελληνισμού και τον ξεριζωμό των Ρωμιών της Καππαδοκίας από τα πατρογονικά εδάφη. Σύνολο σελ. 448.
Λέξεις - κλειδιά
Ανταλλάξιμοι.
Ελληνική λογοτεχνία.
Ήθη, έθιμα.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Λαογραφία.
Πρόσφυγες.
Ρωμιοσύνη.
Ταύρος, οροσειρά.
Τουρκόφωνοι Ρωμιοί.