Μαυρίδης, Μνεία Ανατολής (2005)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαυρίδης, Μνεία Ανατολής (2005)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Δημήτρης Α. Μαυρίδης, Μνεία της καθ’ ημάς Ανατολής. Μία έκθεση με φωτογραφίες (Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2005)