Στην παλαιά Φιλιππούπολη (το 1987): Το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, ένα εντυπωσιακό μέγαρο που χτίστηκε το 1847
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_K_005.jpg
Τίτλος
Στην παλαιά Φιλιππούπολη (το 1987): Το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, ένα εντυπωσιακό μέγαρο που χτίστηκε το 1847
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη φωτ 05. Το μέγαρο στεγάζει σήμερα το Εθνογραφικό Μουσείο του σύγχρονου Πλόβντιβ και στον κήπο του γίνεται τα καλοκαίρια το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου.
Χρόνος λήψης
5/1986
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Ελληνισμός.
Θρακιώτες.
Μουσείο.
Σπίτι, σπίτια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.