Ο Ζαχαρίας Ζωγράφος, λεπτομ. από τοιχογραφία του 1840 στο παρεκκλήσι της Μονής Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_p_013.jpg
Τίτλος
Ο Ζαχαρίας Ζωγράφος, λεπτομ. από τοιχογραφία του 1840 στο παρεκκλήσι της Μονής Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, στο παρεκκλήσι φωτ 13. Η αυτοπροσωπογραφία του αγιογράφου Ζαχαρία Χ. Ζωγράφου από το Σαμάκοβο (κεντρική Ροδόπη). Η επιγραφή είναι δίγλωσση: ελληνικά (με μαύρο), βουλγαρικά (με άσπρο). Η ανιστόρηση του παρεκκλησιού έγινε το 1840.
Χρόνος λήψης
6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Ένδυμα, ενδύματα.
Ζωγράφος.
Μοναστήρια.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.