Οι αμαρτωλοί προύχοντες στην Κόλαση, λεπτομ. από τοιχογραφία του 1840 στο παρεκκλήσι της Μονής Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_p_008.jpg
Τίτλος
Οι αμαρτωλοί προύχοντες στην Κόλαση, λεπτομ. από τοιχογραφία του 1840 στο παρεκκλήσι της Μονής Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο (παλαιά Πετριτζονίτισσα), παρεκκλήσι, φωτ 08. Στη δεξιά πλευρά της μεγάλης τοιχογραφίας της Δευτέρας Παρουσίας, στον εξωνάρθηκα του κτίσματος, εικονίζονται οι μωροί («ΟΙ ΜΟΡΟΙ» στην επιγραφή): Αμαρτωλοί προύχοντες και καλοκυράδες της Φιλιππουπόλεως και της Στενημάχου που τιμωρούνται την ώρα της Κρίσης. Ήδη, ο Διάβολος (κάτω αριστερά) τους έχει σπρώξει στο πυρ το εξώτερο. Και αυτό το τμήμα της τοιχογραφίας προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για την εποχή, κυρίως ενδυματολογικά. Ξεχωρίζουν δύο ειδών ενδυμασίες: η παραδοσιακή των γυναικών (δεξιά) και η αστική των υπολοίπων. Ορισμένες, μάλιστα, γυναίκες φορούν θαυμάσια μπροκάρ φορέματα με πλούσια κεντίδια.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Γυναίκες.
Ένδυμα, ενδύματα.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.