Ζευγουλάς, Κρανιές και κράνα (2016)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Ζευγουλάς, Κρανιές και κράνα (2016)
Συγγραφέας
Μιχάλης Ζευγουλάς
Τίτλος
Κράνα, τα χυμώδη φρούτα του δάσους με το πορφυρό βυζαντινό χρώμα
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Εργασία μέλους / μελών.
Αριθμός σελίδων
3
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΜΖ
Λέξεις - Κλειδιά
Βουνά.
Δάση.
Δέντρα.
Διατροφικός πολιτισμός.
Ελλάδα.
Κτηνοτροφική κοινωνία.