«Τα Ζαρίφεια», σχολειό και οικοτροφείο που ίδρυσε ο Γεώργιος Ζαρίφης το 1874, ανακαινίζονται το 1993
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_SZA_002.jpg
Τίτλος
«Τα Ζαρίφεια», σχολειό και οικοτροφείο που ίδρυσε ο Γεώργιος Ζαρίφης το 1874, ανακαινίζονται το 1993
Περιγραφή
Ζαρίφειος Σχολή Φιλιππουπόλεως φωτ 02. «Τα Ζαρίφεια», όπως ήταν γνωστό το σχολειό και το οικοτροφείο του, κατάντησε ένα κουφάρι που έμοιαζε κομμάτι των βράχων της αρχαίας ακροπόλεως της Φιλιππούπολης. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, άρχισαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου, για να στεγαστούν ξένες εταιρείες.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ελληνική εκπαίδευση.
Ζαρίφης Γεώργιος, τραπεζίτης.
Σχολείο.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.