Τσαρσί Χαμάμ: μαρμάρινος πάγκος στον χώρο του «χλιαρού»
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_HAM_014.JPG
Τίτλος
Τσαρσί Χαμάμ: μαρμάρινος πάγκος στον χώρο του «χλιαρού»
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Τσαρσί Χαμάμ φωτ 014. Πάγκος, με διακοσμημένο μαρμάρινο πλαϊνό στήριγμα, για χαλάρωση των λουομένων στον χώρο του «χλιαρού».
Χρόνος λήψης
24/8/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λουτρό.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.