Ανατολική πλευρά του ναού, εξωτ: η κόγχη του Ιερού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH010-014.jpg
Τίτλος
Ανατολική πλευρά του ναού, εξωτ: η κόγχη του Ιερού
Περιγραφή
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί, φωτ. 014.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.