Το Τσαρσί Χαμάμ (Λουτρό της αγοράς) στη Μυτιλήνη
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_HAM_001.JPG
Τίτλος
Το Τσαρσί Χαμάμ (Λουτρό της αγοράς) στη Μυτιλήνη
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Τσαρσί Χαμάμ φωτ 001. Μία γενική άποψη του χαμάμ με την είσοδό του να διακρίνεται στα δεξιά και τους τρούλους, που στεγάζουν τις αίθουσες του, να υψώνονται πάνω από το κτίσμα. Ο κεραμοσκεπής τρούλος στεγάζει την ευρύχωρη αίθουσα υποδοχής, αίθουσα «ψυχρού». Μπροστά στο κτήριο φαίνεται ένα τμήμα της μεγάλης αυλής, που άλλοτε ήταν ένα καταπράσινο περιβόλι. Λήψη από ανατολικά.
Χρόνος λήψης
24/8/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λουτρό.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.