Ανθρώπινα Δικαιώματα και ελλ. μειονότητες στην Τουρκία / Human rights and Greek minorities in Turkey / Droits de l’homme et les minorités grecques en Turquie (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ελλ. μειονότητες στην Τουρκία / Human rights and Greek minorities in Turkey / Droits de l’homme et les minorités grecques en Turquie (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Ανθρώπινα Δικαιώματα και ελλ. μειονότητες στην Τουρκία (Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος-Τένεδος κ.ά. / Human rights and Greek minorities in Turkey (Pontus, Constantinople, Imvros-Tenedos) / Droits de l’homme et les minorités grecques en Turquie (Pontus, Constantinople, Imvros-Tenedos) Επιστημονικό συνέδριο – Θεσσαλονίκη 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 1992 / Scientific conference – Thessaloniki 25, 26, 27 September 1992 / Colloque – Thessalonique 25, 26, 27 Septembre 1992 (Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες / Greek Magistrates’ Association for Democracy and Freedoms / Association des Magistrats Grecs pour la Démocratie et les Libertés, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki / Thessalonique 1992)

Λέξεις - κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μειονότητα, μειονότητες.
Πόντος.
Τένεδος / Bozcaada.
Τουρκία.