Το καθολικό της βυζαντινής Μονής της Παναγίας Σκριπούς και, αριστ., το καμπαναριό τού 1939
[Φωτογραφικό υλικό]

GSTE_B_OR_SKR_a_017.JPG
Τίτλος
Το καθολικό της βυζαντινής Μονής της Παναγίας Σκριπούς και, αριστ., το καμπαναριό τού 1939
Περιγραφή
Μονή Παναγίας Σκριπούς: στον περίβολο φωτ 17. Η πρόσοψη (δυτική πλευρά) του βυζαντινού ναού. Το σπάνιο και τόσο εντυπωσιακό μνημείο χρονολογείται στα 873/4 και συνδέει τη Βοιωτία του 9ου αιώνα με την Κωνσταντινούπολη.
>>>>>> Ο πλούτος του Αρχείου μας βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό. Δείτε: Κάτοψη του ναού στο Έντυπο και Εικονογραφικό Υλικό, άρθρο για την Σκριπού στις Σημειώσεις Πανοράματος, Βιβλιογραφία και άλλες πολλές Φωτογραφίες <<<<<<<
Χρόνος λήψης
30/3/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
MM/GM
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βοιωτία.
Βυζαντινά μνημεία.
Καμπαναριό.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μοναστήρια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Στερεά Ελλάδα.