Μόλυβος, ηλιοβασίλεμα από την οροφή του οθωμανικού Λουτρού
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_028.JPG
Τίτλος
Μόλυβος, ηλιοβασίλεμα από την οροφή του οθωμανικού Λουτρού
Περιγραφή
Μόλυβος, φωτ 028.
Χρόνος λήψης
15/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.