Μόλυβος: Οι τρούλοι στην οροφή του οθωμανικού λουτρού με πανοραμική θέα του λιμανιού (εξωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_024a.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Οι τρούλοι στην οροφή του οθωμανικού λουτρού με πανοραμική θέα του λιμανιού (εξωτ.)
Περιγραφή
Μόλυβος, Χαμάμ φωτ 024a.
Χρόνος λήψης
10/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.
Τρούλος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.