Ο κεντρικός θόλος της αίθουσας του «θερμού», στο οθωμανικό λουτρό
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_021.JPG
Τίτλος
Ο κεντρικός θόλος της αίθουσας του «θερμού», στο οθωμανικό λουτρό
Περιγραφή
Μόλυβος, Χαμάμ φωτ 021. Η αίθουσα του «θερμού» καλύπτεται με έναν ημισφαιρικό πλινθόκτιστο θόλο και φωτίζεται με κυκλικούς φεγγίτες και ένα αστερόσχημο στο κέντρο του θόλου. Μικρότεροι φεγγίτες υπάρχουν διάσπαρτοι και πάνω από τις πλαϊνές κόγχες.
Χρόνος λήψης
10/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.