Μόλυβος: Ξύλινα τσόκαρα, εκθέματα στο οθωμανικό λουτρό
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_019.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Ξύλινα τσόκαρα, εκθέματα στο οθωμανικό λουτρό
Περιγραφή
Μόλυβος, Χαμάμ φωτ 019. Τα τσόκαρα της φωτογραφίας αποτελούν εκθέματα του λουτρού που λειτουργεί σήμερα ως μνημείο. Στα χαμάμ οι επισκέπτες φορούσαν ξύλινα τσόκαρα για να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στον χώρο. Τα ξύλινα τσόκαρα προστάτευαν από τη υψηλή θερμοκρασία και την ολισθηρότητα του δαπέδου.
Χρόνος λήψης
10/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.