Μόλυβος: Μεταλλικά δοχεία μεταφοράς νερού στο οθωμανικό λουτρό
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_018.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Μεταλλικά δοχεία μεταφοράς νερού στο οθωμανικό λουτρό
Περιγραφή
Μόλυβος, Χαμάμ φωτ 018. Εκθέματα του λουτρού που λειτουργεί σήμερα ως μνημείο.
Χρόνος λήψης
10/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.