Θρακική Επετηρίς (1897, 1991)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Θρακική Επετηρίς (1897, 1991)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γεώργιος Βιζυηνός, Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ο. Ιάλεμος, ο Αμάσειας Άνθιμος Αλεξούδης et al, Θρακική Προσωπογραφία. Θρακική Επετηρίς 1897 σειρά Θράκη (Ρήσος – Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, φωτοτυπική ανατύπωση Αθήνα 1991)

Συλλογικό έργο
Ναι
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Θρακική Επετηρίς – Ετήσιον Δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος – Έτος Πρώτον
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Τυπογραφείο Ανέστη Κωνσταντινίδου
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1897
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βιζυηνός Γεώργιος, συγγραφέας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ήθη, έθιμα.
Θράκη.
Μάδυτος / Eceabat.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.