Χιλιαδάκη, Κραυγές και ψίθυροι (1984)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χιλιαδάκη, Κραυγές και ψίθυροι (1984)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Δώρα Χιλιαδάκη, Κραυγές και ψίθυροι. Ποιήματα («Το Ελληνικό Βιβλίο», Αθήνα 1984)