Φίλης, Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη (1984)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φίλης, Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη (1984)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιάννη Α. Φίλης, Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη (Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1984)