Γιαννοπούλου, Δεμέστιχα, Τσκαλαριά Μανταμάδου (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γιαννοπούλου, Δεμέστιχα, Τσκαλαριά Μανταμάδου (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μιμίκα Γιαννοπούλου, Στέλλα Δεμέστιχα, Τσκαλαριά. Τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής της περιοχής Μανταμάδου Λέσβου (Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Κοινότητα Μανταμάδου, Αθήνα 1998)

ISBN / ISSN
960-7822-02-1
Στοιχεία

Μία σημαντική μελέτη που περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής κεραμικών και κάνει μια λεπτομερέστατη περιγραφή των εργαστηρίων αγγειοπλαστικής της περιοχής του Μανταμάδου. Έρχεται να συνεχίσει και να συμπληρώσει την αξιόλογη έρευνα της Μπέττυς Ψαροπούλου για την περιοχή, που παρουσιάστηκε στη μονογραφία της: Τελευταίοι τσουκαλάδες του Ανατολικού Αιγαίου (1986).

Το κείμενο συνοδεύεται από ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, κατόψεις και σχέδια. Πίνακες εργαστηρίων και αγγειοπλαστών (19ος-μέσα 20ού αι.) σσ. 89-91. Βιβλιογραφία σσ. 92-94. Γενικό ευρετήριο σσ. 95-96. Ευρετήριο αγγειοπλαστών σελ. 97. Χάρτες σσ. 100-103. Σύνολο σελ. 112.

Λέξεις - κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αιγαίο Ανατολικό.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Οικιακά σκεύη.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.
Σύγχρονη εποχή.