Χρήστος Δαγκλής (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χρήστος Δαγκλής (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Χρήστος Δαγκλής 1938-1988 (Δήμος Ιωαννιτών, επανέκδοση Ιωάννινα 1994)

Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
1989