Καραγεώργης, Λώλος, Βήχος, Αγουρίδης, Το ναυάγιο των Ιρίων (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καραγεώργης, Λώλος, Βήχος, Αγουρίδης, Το ναυάγιο των Ιρίων (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κατάλογος Έκθεσης

Βάσος Καραγεώργης, Γιάννος Λώλος, Γιάννης Βήχος, Χρήστος Αγουρίδης, Από την ενάλια Κύπρο στον μυχό του πολυδίψιου Άργους. Το ναυάγιο του Ακρωτηρίου των Ιρίων, Τάσος Μπέλλας (επιμ., χάρτες), William Phelps (μτφρ.) (Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, Αθήνα 1998)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 960-86282-0-2
Στοιχεία
Ο Κατάλογος εκδόθηκε με την ευκαιρία της Έκθεσης «Το Κυπρο-Μηκυναϊκό φορτίο του ναυαγίου στο Ακρωτήριο των Ιρίων» που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπετσών τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο του 1998. Για το ερευνητικό έργο στα Ίρια και την έκθεση στο Μουσείο των Σπετσών, δες και ΕΝΑΛΙΑ τόμος V, τεύχη 3 και 4, 1993 (έκδοση 1999) σσ. 8-29.
Λέξεις - κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αργολίδα.
Έκθεση.
Θαλάσσιες μεταφορές.
Κύπρος.
Μουσείο.
Μυκηναϊκή Ελλάδα.
Ναυάγιο.
Σπέτσες.
Υποβρύχιες ανασκαφές.