Τάφοι δασκάλων της Θεολογικής Σχολής Χάλκης στην Α όψη της Αγίας Τριάδας, γενική άποψη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M002_001.jpg
Τίτλος
Τάφοι δασκάλων της Θεολογικής Σχολής Χάλκης στην Α όψη της Αγίας Τριάδας, γενική άποψη
Περιγραφή
Θεολογική Σχολή της Χάλκης (Χάλκη Πριγκηποννήσων / Heybeliada) Μονή Αγίας Τριάδας, φωτ 01. Στην ανατολική πλευρά του ναού της Αγίας Τριάδας: το Κοιμητήριο των πατριαρχών, σχολαρχών και καθηγητών της Σχολής (γενική άποψη).
Η Α πλευρά του ναού φαίνεται ταλαιπωρημένη από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την επόμενη χρονιά, το 2000, έγιναν επισκευές στην Αγία Τριάδα.
Χρόνος λήψης
16/7/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
Νίκος Γκίνης
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Τάφος.