Άγιος Στέφανος Λέσβου: Το καμίνι του Δημητρού Κουβδή στην άκρη του κάβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_002.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Το καμίνι του Δημητρού Κουβδή στην άκρη του κάβου
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 002. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το ασβεστωμένο νεότερο καμίνι (κτίσμα του 1974) και στο βάθος το κτήριο του εργαστηρίου και η αυλή.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.