Η Παρασκευή Κουβδή στην είσοδο του καμινιού (καλοκαίρι 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_069.JPG
Τίτλος
Η Παρασκευή Κουβδή στην είσοδο του καμινιού (καλοκαίρι 2016)
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 069. Η Παρασκευή Κουβδή στην είσοδο του καμινιού φανερά ικανοποιημένη. Έχουν περάσει γύρω στις τρεις ώρες από τότε που άντρας της έχει ξεκινήσει το «καμίνιασμα», το γέμισμα του καμινιού με τα κεραμικά. Ήδη φτάνει προς το τέλος η διαδικασία και σχεδόν όλα τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί μέσα στο καμίνι. Στέκει εκεί έξω από το καμίνι πολύτιμη βοηθός για τον σύζυγό της που συνεχίζει με υπομονή την εργασία του. Η είσοδος του καμινιού μετά την τοποθέτηση όλων των κεραμικών θα χτιστεί με πλίνθους και θα γίνει επάλειψη όλης της επιφάνειας με αργιλόχωμα.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Γυναίκες.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.