Απόγευμα και το καμίνι έχει αρχίσει να πυρακτώνεται
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_072.JPG
Τίτλος
Απόγευμα και το καμίνι έχει αρχίσει να πυρακτώνεται
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος Λέσβου, Εργαστήριο κεραμικής Δ. Κουβδή, φωτ 072.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.