Η Παρασκευή Κουβδή διακοσμεί μια «λαϊνίδα» του γάμου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_102.JPG
Τίτλος
Η Παρασκευή Κουβδή διακοσμεί μια «λαϊνίδα» του γάμου
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος (Λέσβος), Εργαστήριο κεραμικής Δ. Κουβδή, φωτ 102.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Γυναίκες.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.