Ψαροπούλου, Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (1990)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ψαροπούλου, Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (1990)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μπέττυ Ψαροπούλου, Η Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Αθήνα 1990)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85104-0-6
Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο.
Κεραμική.
Κύθηρα.
Κυκλάδες.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.