Παρασκευαΐδης, Οι Περιηγητές για τη Λέσβο (1983)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παρασκευαΐδης, Οι Περιηγητές για τη Λέσβο (1983)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Παναγιώτης Σ. Παρασκευαΐδης, Οι Περιηγητές για τη Λέσβο (Βιβλιοπωλείο των Βιβλιόφιλων, Αθήνα 1983)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Πειραματική έκδοση, χωρίς εκδότη
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1973
Στοιχεία
Σε αυτό το βιβλίο ο Μυτιληνιός καθηγητής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης συγκέντρωσε τα κείμενα από τους πιο γνωστούς αλλά και από άγνωστους ξένους περιηγητές, καθώς και κείμενα γεωγράφων, που έγραψαν για το νησί της Λέσβου. Τα κείμενα καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο από τα χρόνια πριν από την Άλωση της Πόλης και φτάνουν μέχρι τον 20ό αι. Στη δεύτερη ανανεωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκαν και κείμενα κυρίως των πρώτων αιώνων της Οθωμανικής περιόδου για τη Λέσβο (15ος-16ος αι.). Πίνακες ονομάτων σσ. 210-214, Βιβλιογραφία σσ. 215-220. Σύνολο σελ. 222.
Λέξεις - κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική εποχή.
Περιηγητές.
Περιηγητικές πηγές.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.